Succesvolle doorstroom havo hbo in Noord-Nederland

Op deze website vindt u de producten van onze samenwerking

Studievaardigheden

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Toelatingstoetsen

Documenten werkgroep

Werkgroepleden

Inspiratie bijeenkomsten

Welkom op de website van het samenwerkingsverband van de noordelijke hbo-instellingen en vo-scholen. Hier vindt u informatie over de thema’s waarop we samenwerken evenals de producten die door de leden van de werkgroep havo-hbo zijn ontwikkeld.

De samenwerking is erop gericht de aansluiting van havo naar hbo voor de jongeren in onze regio succesvol te laten verlopen.

De samenwerkingspartners zijn:
– Hanzehogeschool Groningen
– NHL Stenden Hogeschool
– OSG Piter Jelles
– CSG Comenius, Leeuwarden
– CSG Wessel Gansfort, Groningen
– Dockinga College, Dokkum
– Dr. Aletta Jacobs College, Hoogezand
– Dr. Nassau College, Assen
– Stellingwerf College, Oosterwolde
– S.G. Ubbo Emmius, Stadskanaal
– Winkler Prins, Veendam