Succesvolle doorstroom havo hbo in Noord-Nederland

Op deze website vindt u de producten van onze samenwerking

Studievaardigheden

Toelatingstoetsen

Documenten werkgroep

Werkgroepleden

Inspiratie bijeenkomsten

Welkom op de website van het samenwerkingsverband van de noordelijke hbo-instellingen en vo-scholen. Hier vindt u informatie over de thema’s waarop we samenwerken evenals de producten die door de leden van de werkgroep havo-hbo zijn ontwikkeld.

De samenwerking is erop gericht de aansluiting van havo naar hbo voor de jongeren in onze regio succesvol te laten verlopen.

De samenwerkingspartners zijn:
– Hanzehogeschool Groningen
– NHL Stenden Hogeschool
– Hogeschool Van Hall Larenstein
– Dockinga College, Dokkum
– Dr. Aletta Jacobs College, Hoogezand
– Dr. Nassau College, Assen
– RSG Simon Vestdijk, Harlingen
– Stellingwerf College, Oosterwolde
– S.G. Ubbo Emmius, Stadskanaal
– Winkler Prins, Veendam

Studiemiddag: vaardig van havo naar hbo

Op 28 maart 2019 namen ruim 80 deelnemers deel aan de studiemiddag Vaardig van havo naar hbo op het Dr. Nassau  College te Assen. Nadat Albert Noord, directeur van het Dr. Nassau College locatie Quintus, de deelnemers welkom had geheten en een panelgesprek onder zijn leiding had plaatsgevonden, konden de deelnemers aan twee workshops meedoen. De middag werd op ludieke wijze afgesloten met een interactieve voorstelling door The Big Mo.

Deelnemers en organisatoren kijken terug op een geslaagde middag. De middag zal dan ook zeker een vervolg krijgen, waarbij de organisatoren de door de deelnemers aangedragen ideeën goed kunnen gebruiken.