Werkgroepleden

Wilt u contact met een vertegenwoordiger van een van de deelnemende hbo-instellingen of vo-scholen, dan kunt u een mail sturen aan de contactpersoon van deze hbo-instelling of vo-school. Als u vragen heeft over de producten van de werkgroep havo-hbo of over de samenwerking vo-hbo Noord-Nederland, dan kunt u contact opnemen met Jeannette Postema: j.h.postema@pl.hanze.nl.

Marc Drenth
mdrenth@aletta.nl

Merel Heerink
mheerink@aletta.nl

Jeannette Postema
j.h.postema@pl.hanze.nl

legeregelcontact
legeregelcontact

Mark Geerts
mark.geerts@stenden.com

Anouk Donker
legeregelcontact

Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

legeregelcontact
legeregelcontact

Marinus Pietersen
pim@dockinga.nl

Annalien Prozée
legeregelcontact

Sander Loeff
sloeff@ubboemmius.nl

legeregelcontact
legeregelcontact

Astrid Rienks
astrid.rienks@stellingwerfcollege.nl

legeregelcontact
legeregelcontact

Miranda Trijssenaar
try@dr.nassaucollege.nl

legeregelcontact
legeregelcontact

Albert Veen
a.veen@cvo-nf.nl

Gelie de Boer
g.deboer@cvo-nf.nl

Annemarie van Asselt
a.van.asselt@csg.nl

legeregelcontact
legeregelcontact