In Noord-Nederland werken vo en hbo samen om de aansluiting van havo naar hbo te verbeteren. Het ontwikkelen van de vereiste studievaardigheden kan deze overstap vergemakkelijken en de kans op studiesucces in het hbo vergroten.

Thema’s

Downloads

Ontwikkeling van de studievaardigheden is voor de havist die wil slagen in het hbo, belangrijk. De Generieke studievaardighedenset voor doorstroom havo-hbo biedt docenten, mentoren en teamleiders in het vo en hbo handvatten om de havist daarin te ondersteunen.

Download brochure ‘Generieke studievaardighedenset’ (PDF 2MB)

De handreiking De havo-leerling studievaardig biedt handvatten voor de implementatie van de studievaardigheden op scholen.

Download ‘Handreiking studievaardigheden’ (PDF, 670kB)

Met behulp van de 0-meting kan een school in kaart brengen waar de studievaardigheden in het curriculum aan bod komen.

Download ‘Nulmeting studievaardigheden’ (PDF, 40kB)

De poster De havo-leerling studievaardig toont de negen stappen in het implementatieproces van de studievaardigheden.

Download leaflet ‘De poster De havo-leerling studievaardig’ (PDF, 963kB)

Op 2 A4 laat de Doorlopende leerlijn Onderzoeken en verslagen maken zien hoe de leerling zijn onderzoeksvaardigheden meer en meer ontwikkelt en hoe de rol van de docent meeverandert.

Download leaflet ‘Doorlopende leerlijn Onderzoeken en verslagen maken’ (PDF, 47kB)

Geeft een toelichting op de schematische weergave van de Doorlopende leerlijn onderzoeken en verslagen maken.

Download leaflet ‘Toelichting Doorlopende leerlijn onderzoeken en verslagen maken’ (PDF, 70kB)

Met deze checklist kan een leerling zelf of samen met zijn begeleider nagaan hoe ver hij op weg is naar het doen van goed onderzoek.

Checklist Onderzoeken voor leerlingen (PDF, 93kB)

Leerlingen kunnen de checklist Samenwerken gebruiken om te reflecteren op hun vaardigheid in het samenwerken. Docenten kunnen de checklist gebruiken in het onderwijsleergesprek over goed samenwerken.

Download checklist Samenwerken voor leerlingen (PDF, 115kB)

Een toelichting bij de onderdelen het maken van een projectplan/werkplan èn het geven en ontvangen van feedback.

Toelichting bij onderdelen van de Checklist Samenwerken voor leerlingen

In dit schema kunnen leerlingen zien wat er bij welk niveau van hen verwacht wordt als zij onderzoek doen.

Checklist Onderzoeken voor leerlingen (PDF, 93kB)

In dit schema kunnen leerlingen zien wat er bij welk niveau van hen verwacht wordt als zij verslagen maken.

Download Schema Verslagen maken voor leerlingen

Leerlingen die de overstap gaan maken naar het hbo, zullen veel begrippen tegenkomen die ze niet kennen. Op deze lijst zijn veel van deze begrippen met een toelichting te vinden.

Download Begrippenlijst overstap HBO

Dit schema geeft docenten een instrument in handen waarmee zij leerlingen kunnen laten reflecteren op vaardigheden. Het schema bevat:

– de fasen van de cirkel van Korthagen,
– bij elke fase een aantal vragen in ‘leerlingtaal’,
– bij elke fase een eenvoudig voorbeeld.

Download Schema reflecteren op een vaardigheid

Met behulp van dit schema kunnen leerlingen het reflecteren op een vaardigheid oefenen en verbeteren.

Download Schema reflecteren op een vaardigheid

Deze aanpak biedt docenten een aantal handvatten als zij leerlingen willen laten reflecteren op kwaliteiten.

Download Aanpak voor docenten bij reflecteren op een kwaliteit

Met deze checklist kan een docent de presentaties van zijn leerlingen beoordelen.

Download leaflet ‘Checklist voor docenten presenteren’ (PDF, 121kB)

Met behulp van deze checklist kunnen leerlingen hun eigen presentaties beoordelen.

Download leaflet ‘Checklist voor leerlingen presenteren’ (PDF, 124kB)

Op de checklist Presenteren voor leerlingen èn op die voor docenten wordt de driedeling ethos, logos en pathos gebruikt. Deze toelichting geeft een uitleg bij deze drie begrippen.

Download leaflet ‘Toelichting begrippen ethos, logos en pathos’ (PDF, 68kB)

Met deze checklist kunnen leerlingen reflecteren op hun vaardigheid in ICT inzetten.

Checklist voor leerlingen ICT inzetten (PDF, 88kB)

Met deze checklist kunnen leerlingen reflecteren op hun vaardigheid in Teksten lezen en leren.

Checklist voor leerlingen Teksten lezen en leren (PDF, 86kB)

Dit overzicht geeft een korte beschrijving van een aantal leerstrategieën en hun effectiviteit.

Overzicht leerstrategieën (PDF, 56kB)

Met deze checklist kunnen leerlingen reflecteren op hun vaardigheid in Plannen en zelfstandig werken.

Checklist voor leerlingen Plannen en zelfstandig werken (PDF, 112kB)