Studievaardigheden

In Noord-Nederland werken vo en hbo samen om de aansluiting van havo naar hbo te verbeteren. Het ontwikkelen van de vereiste studievaardigheden kan deze overstap vergemakkelijken en de kans op studiesucces in het hbo vergroten.

Downloads

Ontwikkeling van de studievaardigheden is voor de havist die wil slagen in het hbo, belangrijk. De Generieke studievaardighedenset voor doorstroom havo-hbo biedt docenten, mentoren en teamleiders in het vo en hbo handvatten om de havist daarin te ondersteunen.

Download brochure ‘Generieke studievaardighedenset’ (PDF 2MB)

De handreiking De havo-leerling studievaardig biedt handvatten voor de implementatie van de studievaardigheden op scholen.

Download ‘Handreiking studievaardigheden’ (PDF, 670kB)

Met behulp van de 0-meting kan een school in kaart brengen waar de studievaardigheden in het curriculum aan bod komen.

Download ‘Nulmeting studievaardigheden’ (PDF, 40kB)

De poster De havo-leerling studievaardig toont de negen stappen in het implementatieproces van de studievaardigheden.

Download leaflet ‘De poster De havo-leerling studievaardig’ (PDF, 963kB)

Op 2 A4 laat de Doorlopende leerlijn Onderzoeken en verslagen maken zien hoe de leerling zijn onderzoeksvaardigheden meer en meer ontwikkelt en hoe de rol van de docent meeverandert.

Download leaflet ‘Doorlopende leerlijn Onderzoeken en verslagen maken’ (PDF, 47kB)

Geeft een toelichting op de schematische weergave van de Doorlopende leerlijn onderzoeken en verslagen maken.

Download leaflet ‘Toelichting Doorlopende leerlijn onderzoeken en verslagen maken’ (PDF, 70kB)

Met deze checklist kan een leerling zelf of samen met zijn begeleider nagaan hoe ver hij op weg is naar het doen van goed onderzoek.

Download de checklist (PDF, 55kB)