In Noord-Nederland nemen de hbo-instellingen gezamenlijk de toelatingstoetsen voor deficiënte havisten af. Elke instelling kan daarnaast kiezen of de vwo’ers en 21-plus aspirant-studenten ook worden meegenomen in de samenwerking.

Op de website kunt u informatie vinden over de werkwijze, over wie welke toetsen moet doen en de praktische organisatie op de verschillende locaties.

Meer informatie: www.toelatingstoetsen.nl