Inspiratiebijeenkomsten

Inspiratiebijeenkomsten

Studiemiddag: vaardig van havo naar hbo

Op 28 maart 2019 namen ruim 80 deelnemers deel aan de studiemiddag Vaardig van havo naar hbo op het Dr. Nassau  College te Assen. Nadat Albert Noord, directeur van het Dr. Nassau College locatie Quintus, de deelnemers welkom had geheten en een panelgesprek onder zijn leiding had plaatsgevonden, konden de deelnemers aan twee workshops meedoen. De middag werd op ludieke wijze afgesloten met een interactieve voorstelling door The Big Mo.

Deelnemers en organisatoren kijken terug op een geslaagde middag. De middag zal dan ook zeker een vervolg krijgen, waarbij de organisatoren de door de deelnemers aangedragen ideeën goed kunnen gebruiken.